Κωνσταντίνα Ιωαννίδου


Γεννήθηκε το 1968, ζει στη Θεσσαλονίκη αν και γράφει από τα 11, Η αδικία του Δεύτερου είναι η πρώτη της συλλογή που εκδίδεται. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλυρο.